Duurzaamheid

Duurzaamheid

Al bij het maken van onze plannen voor de B&B hebben we duurzaamheid als vertrekpunt genomen. We geloven erin dat het toepassen van duurzame oplossingen een belangrijke bijdrage is aan de omgeving. Naast dat we er zelf gelukkiger van worden zijn we ervan overtuigd dat het ook het welzijn van onze gasten vergroot.

Waar komt duurzaamheid in onze B&B in terug? We zijn blij dat we heel veel duurzame oplossingen hebben kunnen toepassen! Enkele voorbeelden zijn:

  • Bij de herbouw van De Groene Bollenschuur hebben we samen met de architect en de aannemer gekeken welke circulaire en duurzame oplossingen we konden toepassen. Zo hebben we veel materiaal kunnen hergebruiken, de nieuwe schuur zo veel mogelijk modulair gebouwd en gebruik gemaakt van duurzame materialen en zijn we verspilling tegen gegaan. Ook hebben we zo veel mogelijk samengewerkt met lokale leveranciers.
  • Onze energievoorziening bestaat uit warmtepompen en zonnepanelen. We zijn niet aangesloten op het gasnet.
  • Voor de inrichting van de B&B en ons woongedeelte hebben we materiaal van de oude schuur gebruikt. Voorbeelden zijn de tafels waar onze gasten aan ontbijten en meubels in de kamers. Ook oude meubels hebben we een 2e leven kunnen geven en staan nu prachtig in de gemeenschappelijke ruimte.
  • Ook in de bedrijfsvoering kiezen we eerst voor duurzame oplossingen. We werken veel samen met lokale bedrijven om de kringlopen zo kort mogelijk te maken, bijvoorbeeld het ontbijt van Elsbroekerwei, de streekwinkel tegenover ons huis.

B&B de Groene Bollenschuur heeft ook een voorbeeldfunctie voor andere MKB-bedrijven in de regio. Van de gemeente Hillegom en Leader Holland Rijnland hebben we het verzoek gekregen geïnteresseerde ondernemers te informeren en uitleg te geven over onze onderneming. Hier dragen we graag aan bij!!

We zijn ervan overtuigd dat we op de goede weg zijn. Tegelijkertijd weten we dat er nog veel stappen gezet kunnen en moeten worden. Bij elke stap die we in onze onderneming zetten streven we naar een duurzame toekomst.